Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.01.2014.

Snežana Ilić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11.02.1954.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Grupa za matematiku
 • Godina diplomiranja: 1976.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  M.S. Petković, D. Herceg, S.M. Ilić: Point Estimation Theory and its Applications, Institute of Mathematics, Novi Sad 1997.

 • Knjige i udžbenici:

  S. M. Ilić: Algebarske strukture-zbirka rešenih zadataka sa elementima teorije

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  M.S. Petković, S. Ilić, S. Tričković: A family of simultaneous zero finding methods. Comput.Math.Appls. 34 (1997), 49-59. (M21)


  M. S. Petković, Lj. D. Petković, S. Ilić: On the guaranteed convergence of Laguerre-like method. Comput.Math.with Appls. 46 No 2-3 (2003), 239-251. (M21)


   M. S. Petković, S. Ilić, L. Rančić: Convergence of a family of parallel zero-finding methods. Comput.Math.with Appls. 48 (2004), 455-467. (M21)


   M. S. Petković, S. M. Ilić, I. Petković: A posteriori error bound methods for the inclusion of polynomial zeros. J. Comput. Appl. Math. 208 (2007), 316-330. (M21)


   M. S. Petković, L. Rančić, L. D. Petković, S. Ilić. Chebyshev-like root finding methods with accelerated convergence. Numerical Linear Algebra with Applications. 16 (2009), 971-994. (M21)


   M. S. Petković, S. Ilić, J. Džunić, Derivative free two-point methods with and without memory for solving nonlinear equations, Appl. Math. Comput. 217 (2010), 1887-1895. (M21)


  D. Dimovski, B. Janeva, S. M. Ilić:  Free (n,m)-groups, Communication in Algebra, 19 (3) (1991), 965-979. (M22)


   M. S. Petković, Đ. Herceg, S. Ilić: Point estimation and some application to iterative methods. BIT  38 (1998), 111-126. (M22)


  S. M. Ilić,  L. Rančić:  On a modification of the Ehrlich-Aberth method for simultaneous approximation of polynomial zeros,  Intern. J. Comput. Math. 81 (2004), 455-471. (M22)  


  M. Petković, Đ. Herceg, S. Ilić:  Safe convergence  of simultaneous methods for polynomial zeros. Numerical Algorithms 17 (1998), 313-332.  (M23)

 • Radovi u ostalim časopisima:

   S. Ilić:  On nilpotent n-groups: Matematički vesnik  38 (1986), 291-298. (M51)


  Ǵ. Čupona,  S. Ilić:  Free hypersemigroups. Maced. Acad of Sci. and Arts. Contributions, Sec. Math. Sci., XIV 2(1993),13-26 (M51)


  S. Ilić, M. S. Petković, Đ. Herceg: A note on Babylonian square-root algorithm and related variants.Novi Sad JOM 26 (1996), 155-162. (M51)


  M.S. Petković, S. Ilić: Point estimation and the convergence of the Ehrlich-Aberth method. Publications de l'Institut Mathematique 62 (1997), 141-149. (M51)


  S. M. Ilić, Đ. Herceg:  Safe convergence of Tanabe's method. Novi Sad J. of Mathematics 28 (1998), 51-60. (M51)


  S. Ilić, D. Herceg, M.S. Petković: On the convergence of Halley-like method. Novi Sad JOM 28 (1998), 61-70. (M51)


  Ǵ. Čupona, S. Ilić: Free groupoids with xⁿ =x II. Novi Sad J. of Mathematics  29, No. 1, (1999), 147-154. (M51)


  S. M. Ilić, L. Rančić: On the fourth order zero-finding methods for polynomials. Filomat 17 (2003), 35-46. (M51)


  S. Ilić, B. Janeva,  N. Celakoski:  Free biassociative groupoids. Novi Sad, J. of Mathematics (2005) 15-23. (M51)


  B. Janeva, S. Ilić, V. Celakoska-Jordanova: Cannonical biassociative groupoids. Publ. Inst. Mat. SANU, 81 (95), (2007). (M51)


   M. S. Petković, L. D. Petković, S. M. Ilić: On the convergence of the third order root-solver. Facta Universitatis 22 (2007), 91-103. (M51)


   D. Dimovski,  S. Ilić:  Free commutative (2m,m)-groups. Matematički bilten DMF SR Makedonija, 13 (XXXIX) (1989), 25-34. (M52)


  S. Tričković,  S. Ilić:  A family of simultaneous methods for finding zeros of analytic functions. Filomat  (1997), 41-47. (M52)


  Ǵ. Čupona, N. Celakoski, S. Ilić:  Groupoid powers. Matematički bilten DMF SR Makedonija  25 (LI) (2001), 5-12. (M52)


  Ǵ. Čupona, N. Celakoski, S. Ilić:  On monoassociative groupoids.  Matematički bilten DMF SR Makedonija  26 (LII) (2002), 5-16. (M52)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:  D. Dimovski,  S. Ilić.  Commutative (2m,m)-groups. Vector valued semigroups and groups, Maced. Acad. of Sci. and Arts, Skopje 1988, 79-90. (M33)


 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  N. Celakovski,  S. Ilić:  A note on invariant n-subgroups of n-groups. Proc. of the Conf. "Algebra and Logic", Zagreb 1984,  21-27. (M63)


  D. Dimovski,  S. Ilić:   Free (2m,m)-groups. Proc. of VII Conf. "Algebra and Logic",Maribor 1989, 29-40. (M63)


   S. Ilić, M. Petković: From Babylonian formulas to Newton's method and Julia sets. Proc. on XI Conf on Applied Mathematics (eds D. Herceg and K. Surla), Budva 1996, Institute of Mathematics, Novi Sad (1997), 127-137. (M63)


  S. Ilić, N. Celakoski, Ǵ. Čupona:   Slobodni f-idempotentni Grupoidi. Zbornik na trudovi, Vtor kongres na matematičarite I informatičarite na Makedonija, Sojuz na matemat. i inform. Na Makedonija, Ohrid 2000, 31-34. (M63)


  S. Ilić: Stimulativna uloga geometrijskih rekreativnih problema u školskoj elementarnoj geometriji. Zbornik radova XV Conf. on Applied Mathematics, PMF Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu (2002), 209-221. (M63)


   S. Ilić, Ž. Perović,  B. Popović:  Problem ocenjivanja na primeru matematike: analiza, iskustva i predlozi. Zbornik radova XV Conf. on Applied Mathematics, PMF Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu (2002), 223-230.  (M63)