Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.01.2014.

Vidoje Stefanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.7.1952.
 • Mesto rođenja: Rautovo, Niška Banja
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
 • Godina diplomiranja: 1976.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1.Stefanović Vidoje, Vujić Vidoje, Concept and Role of Knowledge Management of the Tourist Destination, Rijeka (Hrvatska), 2010.g., u studiji Knowledge Management and Human Development in Tourism, ISBN 978-953-6198-80-1, Recenzenti: prof. dr Dragoljub Kavran i prof. dr Josip Deželjin, UDK 65.012.4:338.48 i 338.48:65.01., str. 167-199


  2. Stefanović Vidoje, Putna i železnička infrastruktura opština istočne i jugoistočne Srbije, Niš, 2012.g., ISBN 978-86-6275-000-6, COBISS.SR-ID 190551564, Recenzenti: Snežana Besermenji, Dragutin Tošić i Dejan Đorđević, Broj strana monografske studije: 52, Katalogizacija: 711.73(497.11) i 656.2(497.11), Ključne reči: putna struktura, železnička infrastruktura, transportno tržište, transportni sistem, SWOT analiza, razvoj. (Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  3. Stefanović Vidoje, Globalization vs. Antiglobalists, na National and European Identities in the Proces of european Integration, Institute of international Polits and Economics, Beograd, juni 2012,g, Recenzent : Pero Petrović (in press) ISBN 978-86-7007-180-5. Katalogizacija 330.524.620.92(4)(082), str.216-221 (Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  4. Stefanović, Vidoje, Ekonomski aspekti banjskog turizma u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije, PMF, Niš, 2013.g., ISBN 978-86-87495-45-6., COBISS.SR-ID 197069836, Recenzenti: Snežana Besermenji, Ranko Dragović i Selim Šaćirović, Broj strana: 95, Katalogizacija: 338.48:615.83(497.11-12); 615.83(497.11-12); 553.7(497.11-12). Ključne reči: banjski turizam, pograničje, ekonomija, turističke vrednosti.


  5. Stefanović, Vidoje, Ekonomsko-turistički značaj Dunava sa posebnim osvrtom na Djerdap, PMF, Niš, 2013.g., ISBN 978-86-87495-48-7., COBISS.SR-ID 201721100, Recenzenti: Snežana Besermenji, Ranko Dragović i Selim Šaćirović. Broj strana:114, Katalogizacija: 908(497.11); 338.483(497.11). Ključne reči: podunavlje, Dunav, turističke vrednosti, ekonomija, Djerdap.


  6. Stefanović, Vidoje. 2006. Human resources in tourism. Niš: Prirodno-matematički fakultet u Nišu. Recenzenti: Akademik Jovo Brekić, prof. dr Vidoje Vujić i prof. dr Slobodan Čerović, str.124, ISBN 86-83481-31-X COBISS.SR 131612428, UDK 005.96:338.48, Ključne reči: ljudski resursi,turizam, planiranje, promocija,edukacija


  7. Stefanović, Vidoje. 2007. Tourism and development. Niš: Prirodno-matematički fakultet u Nišu. Recenzenti: prof. dr Vidoje Vujić, prof. dr Milorad Filipović i prof. dr Žarko Božović, str.212, ISBN 86-83481-36-0 COBISS.SR 136773132, UDK 338.48 i 338.1, Ključne reči: ekonomski razvoj, turizam, saturacija, antropocentričnost turizma, budućnost.


  8. Stefanović, Vidoje i Miroslav Milutinović. 2008. Menadžment ljudskih resursa u uslovima globalizacije. Niš: SVEN. Recenzenti: prof. dr Vidoje Vujić, prof. dr Slobodan Pokrajac i prof. dr Žarko Božović, str. 503 ISBN 978-86-7746-129-4 COBISS.SR-ID 146738188 , UDK 005.96:316.32 Ključne reči: ljudski resursi, menadžment, globalizacija, menadžeri, lideri.


  9. Stefanović Vidoje i Blagojević Slobodan, 2009.g., Menadžment ljudskih resursa u turizmu, ISBN 978-86-7031-201.2., COBISS-SR.ID 239587335, Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet, Recenzenti: prof.dr Vidoje Vujić, prof. dr Žarko Božović i prof. dr Slobodan Pokrajac., Katalogozacija: 005:336(075.8), Ključne reči: ljudski resursi, turizam, menadđment, zapošljavanje, menadžeri.


  10. Stefanović, Vidoje, Dejan Grujić i Boško Vojnović. Kadrovska raskršća srpskog agrara. Niš: Prirodno matematički fakultet, 2011. ISBN 978-86-83481-82-8 COBISS.SR-ID 184256780 Recenzenti: Drago Cvijanović, Snežana Đekić i Radmilo Nikolić. Broj strana monografije: 207. Katalogizacija: 631.1(497.11)658.3/631(497.11). Ključne reči: poljoprivreda, razvoj, agroindustrijski kompleks, kadrovi, zapošljavanje.( Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  11. Stefanović Vidoje i Radmilo Nikolić. Menadžment prirodnih resursa, Niš, Fakultet zaštite na radu, 2011.g., ISBN 978-86-6093-036-3, COBISS.SR-ID 186969100. Recenzenti: Slobodan Pokrajac, Tatjana Đekić i Goran Ristić. Broj strana monografije: 213. Katalogizacija: 330.15(497.11) i OO5. Ključne reči: menadžment, prirodni resursi, menadžer, privredni razvoj, geografski resursi, mineralni resursi, vodni resursi.( Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  12. Stefanović, Vidoje i Nedžad Azemović. Marketinške aktivnosti u turističkoj privredi, Beograd: Geografski fakultet, 2012. ISBN 978-86-82657-96-5 COBISS.SR-ID 188931596. Recenzenti: Radmilo Nikolić, Slobodan Čerović i Đuro Medić (Ekonomski fakultet, Zagreb). Broj strana monografije:223. Katalogizacija: 338.487:659.1(075.8). Ključne reči: Marketing, turizam, turistička tražnja, turistička ponuda, turistička propaganda.( Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  13. Stefanović, Vidoje, Cvijanović Drago i Vojnović Boško. Lavirinti menadžmenta, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, 2012.g., ISBN 978-86-6269-009-8, COBISS.SR-ID 192267788. Recenzenti: Zoran Njegovan, Savo Ivančević i Jonel Subić. Broj strana monografije: 489. Katalogizacija: 005. Ključne reči: Menadžment, menadžer, preduzetništvo, konkurentska prednost, kvalitet, menadžerska revolucija. ( Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  14. Stefanović, Vidoje, Vojnović Boško i Snežana Urošević. Menadžment ljudskih resursa-savremene strategije i kontroverze, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, 2012.g., ISBN 978-86-6269-013-5, COBISS.SR-ID 193794316. Recenzenti: Slobodan Pokrajac, Vladimir Radovanović i Žarko Božović(Ekonomski fakultet, Podgorica). Broj strana monografije: 323. Katalogizacija: 005.96 i 005.32:395. Ključne reči: menadžment, ljudski resursi, menadžer, sposobnost, uspešnost, poslovna kultura, komuniiranje. (Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  15. Stefanović, Vidoje, Drago Cvijanović i Vojnović Boško. Razvojni aspekti turističke delatnosti, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, 2012.g., ISBN 978-86-6269-008-1. COOBIS.SR-ID 191950092. Recenzenti: Pero Petrović, Jonel Subić i Branko Mihailović. Broj strana monografije: 238. Katalogizacija: 338.48 i 005:338.48. Ključne reči: turizam, menadžment, razvoj, hotelijerstvo, kvalitet, planiranje, vođenje. (Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013).


  16. Stefanović, Vidoje, Tatjana Djekić i Selim Šaćirović, Menadžment prirodnih resursa u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije, PMF, Niš, 2013.g., ISBN 978-86-6275-010-5., COBISS.SR-ID 198084108, Recenzenti: Radmilo Nikolić, Goran Ristić i Aleksandar Radivojević, Broj strana: 228, Katalogizacija: 330.15(497.11-12)005., Ključne reči: menadžment, prirodni resursi, pograničje, razvoj, upravljanje.


  17. Stefanović, Vidoje, Drago Cvijanović i Boško Vojnović, Ekonomska efektivnost upravljanja ljudskim resursima, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2013.g., ISBN 978-86-6269022-7., COBISS.SR-ID 201041164, Recenzenti: Zvonko Sajfert, Nebojša Zakić i Snežana Urošević, Broj strana: 248, Katalogizacija: 005.96, Klučne reči: ljudski resursi, upravljanje, efektivnost, ekonomija, razvoj.( Postoji naznaka da je radjena u okviru projekta 179013).


   

 • Knjige i udžbenici:

  1. Udžbenik “Turistički menadžment” autora Vidoja Stefanovića. Izdavač: Prirodno-matematički fakultet, Niš. Recenzenti: Živorad Gligorijević i Slobodan Čerović. ISBN 86-83481-18-7. COBISS-SR.ID 173326092. Katalogizacija: 005:338.48 i 005-051 i 005.5. Narodna biblioteka Srbije.


  2. Udžbenik ”Ekonomika turizma” autora Vidoja Stefanovića i Živorada Gligorijevića. Izdavač: SVEN.Niš, Recenzenti: Zoran Arandjelović i Slobodan Čerović. ISBN:978-86-7746-245-1.,COBISS.SR.ID 178150668, Katalogizacija: 338.486(075.8), Narodna biblioteka Srbije.


  3. Udžbenik za studente geografije pod naslovom Nacionalna ekonomija autora Stefanović Vidoja i Azemović Nedžada, izdavač: Prirodno matematički fakultet, Recenzenti: Radmilo Nikolić i Nebojša Stošić. ISBN 978-86-83481-84-2 COBISS.SR-ID 186526476, Katalogizacija 3381(497.11)(075.8) 330(497.11)(075.8) Narodna biblioteka Srbije.


  4. Udžbenik za studente geografije na PMF-u u Nišu i za studente Ekonomskog fakulteta u Nišu pod naslovom Ekonomika turizma autora Vidoja Stefanovića i Živorada Gligorijevića. Izdavač: SVEN, Niš, str.390., Rezenzenti: Zoran Aranđelović i Slobodan Čerović, ISBN 978-86-7746-329-8. COBISS.SR-ID 189720844., Katalogizacija: 338.486.(075.8).

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Stefanović, Vidoje, Selim Šaćirović et. all., Theoretical analysis of natural and anthropogenic values of Novi Pazar area, 2013.g., TTEM- Technics-Technologies-Education-Management, Sarajevo, Vol. 8, No 3, ISSN 1840-1503, e-ISSN 1986-89 x, str. 1324-1333. Ključne reči: analysis, values, anhropeg. Impact faktor: 0,414.         


  2. Stefanović, Vidoje and Ljiljana Dimitrijević. 2006. Tourism and management – A challenge for women. Tourism and hospitality management 12(2):191–98. Solun-Atina-Opatija., Prethodno saopštenje ISSN 1330-7533 UDC65.012.4-055.2:640.4 Ključne reči: turizam, menadžment, izazov, žene menažeri, stil upravljanja


  3. Stefanović, Vidoje i Azemović Nedžad. “Geneza teorijske misli o razvoju turizma.” Teme 35, br. 1 (2011): 69–84. ISSN 0353-7919 Pregledni članak; UDK: 338. 48:303.01; Ključne reči: ekonomska teorija, turistička teorija, razvoj, geneza, Univerzitet u Nišu.( Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  4. Stefanović Vidoje, Ranđelović Novica i Azemović Nedžad, «Suva planina as Development area of rural Tourism», Economics of agriculture, vol.LIX, No 2 (2012):333-345, ISSN 0352-3462 i ISSN 0352-3462, COBISS.SR-ID 27671, Katalogizacija: 33:63(497.11), Professional paper, UDC:338.48-44(1-22)(497.11 Suva planina), JEL:R00, Q01, Key words: rural tourism, economic valorization, development, Suva planina


  5. Stefanović, Vidoje i Aleksandar Radivojević. 2005. Turistička propaganda u procesima integracije u Evropi. Ekonomske teme 1–2:441–49. ISSN 0353-8648 Stručni članak, UDK 338.487:659 Ključne reči: turistička propaganda, integracija, strategija, troškovi, Evropa


  6. Stefanović, Vidoje. 2006. Globofilisti i globofobisti – antiglobalistički globalni pogled na globalizaciju. Ekonomske teme 1–2:203–09. ISSN 0353-8648 Stručni članak, UDC 005.44 Ključne reči: Globofilisti, globofobisti, globalizacija, globalna privreda, antiglobalizam


  7. Stefanović, Vidoje. 2007. Inovativnost kao pretpostavka konkurentnosti u turizmu. Teme 2:339–50. ISSN 0353-7919 Pregledni naučni rad UDK 001.895:338.48 Ključne reči: Inovativnost, konkurentnost, turizam, znanje, preduzeće.


  8. Stefanović, Vidoje. 2007. Zaštita potrošača u turizmu. Ekonomske teme 1:137–50. ISSN 0353-8648 UDC366.5:338.48  Pregledni naučni članak Ključne reči: turizam, potrošač, začtita potrošača, turistička usluga, turistički proizvod.


  9. Stefanović, Vidoje i Dobrica Jovičić, The necessity of having «knowledge on knowledge» in torism, Glasnik srpskog geografskog društva, broj 3(2010g.), originalni naučni rad, ISSN 0350-3593 COBISS.SR-ID 7793922 UDC 911.3:380.8, DOI:DOI 10.2298/GSGD1003053S, str.51-73, Key words: knowledge, tourism, use of knowledge.


  10. Stefanović, Vidoje, Ivana Blešić i Saša Kicošev, « Application of disconfirmation model for measuring quality of hotel srevice», Ekonomske teme br.2(2010),  ISSN 2217-3668(online), 0353-8648, SD 1990, UDC33, ID 117795, originalni naučni rad, str. 201-217, UDC 338.46:311(497.11), key words : SERKVQAL, disconfirmation model, hotel service.


  11. Stefanović, Vidoje, «Ekstremni sportovi kao deo turističke ponude Srbije» , 2010.g. Zbornik radova Geografskog fakulteta u Beogradu, ISSN 1450-7552, COBISS.SR-ID 61672706, UDC 911, originalni naučni rad, str.111-120, UDC 338.48-52(497.11), ključne reči: ekstremni sportovi, turistička ponuda, Srbija.


  12. Stefanović, Vidoje i Zoran Stojković. “Inovativno preduzeće – uslov opstanka na tržištu.” Megatrend revija 8, br. 1(2011): 325–337. ISSN 1820-3159 UDK 005.591.6 Stručni članak. JEL klasifikacija: L20, M20. Ključne reči: inovacija, preduzeće, kriza. (Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  13. Stefanović Vidoje i Gligorijević Živorad, «Turizam kao društveno-ekonomski fenomen:pojmovni i vremenski obuhvat» Ekonomske teme, Vol 50, br.3(2012): 269-282, ISSN 0353-8648, UDK 338.48, pregledni rad, Katalogizacija 33(497.11) COBISS.SR-ID 17960194, Ključne reči: turizam, definisanje turizma, karakteristike turizma, etape i faze razvoja turizma, elastičnost tražnje.


  14. Stefanović Vidoje  i Stojković Zoran, «Znanje kao najvažniji resurs preduzeća», Megatrend revija, vol.10, br. 2(2013), str.229248, UDK 3, ISSN 1820-3159, UDK 005.94 (originalni naučni rad), Katalogizacija: COBISS.SR-ID 116780812. Ključne reči: znanje, preduzeće, resurs, razvoj. (Postoji naznaka da je radjeno u okviru projekta 179013).

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Stefanović, Vidoje and Mrđan Đokić. 2006. Investment in people – Toward the society of knowledge (Tourist aspect). Facta universitatis, series: Economics and organization 3(1):79–86.  ISSN 0354-4699 UDK 330.322.3:37 Ključne reči: investiranje, znanje, ljudi, društvo znanja, turistički kompleks.


  2. Stefanović, Vidoje. 2009. Benchmarking ljudskih resursa. Poslovna ekonomija 2:435–43.  ISSN 1820-6859 Originalni naučni rad UDK 005.95/.96 i 005.342 Ključne reči: Benčmarking, menadžment, ljudski resursi, turizam, razvoj


  3. Stefanović, Vidoje i Selim Šaćirović, « Mutual dependence of touristic and economic development», Univerzitet u Nišu, Facta universitatis, series: Economics and organization vol. 7, 1(2010), ISSN 0354- 4699, UDC 338.48: 330.34, originalni naučni rad, str.129-136, key words: tourism, economic development, economic growth, torism spending.


  4. Stefanović, Vidoje i Nedžad Azemović, 2013.g., Poslovna žena-juče,danas,sutra, Ekonomski fakultet u Prištini, čas. Ekonomski pogledi, vol.31, issue 1, ISSN 1450-7951, COBISS.SR-ID 65640962, UDC 331.1-055.2, JEL:MO, J7, str. 83-95, Ključne reči: žena menadžer, biznis, ženski menadžment.(Postoji naznaka da je radjen u okviru projekta 179013).


  5. Stefanović, Vidoje. 2005. Znanje kao strategijski potencijal u turističkoj delatnosti. Strategijski menadžment 1–2:111–15.  ISSN 0354-8414 Ključne reči: znanje, strategija, potencijali, turizam, razvoj.


  6. Stefanović, Vidoje i Saša Kicošev. 2005. Predmet razmene u turizmu. Turizam 9:79–86.  ISSN 1450-6661 Ključne reči: razmena, turizam, turistička usluga, turistički proizvod, turistička destinacija.


  7. Stefanović, Vidoje i I. Filipović. 2005. Stabilizacioni aspekti turističkog razvoja. Ekonomist 41(1):261–66.  ISSN 0354-5253 i 0013-3191, COBISS.SR-ID741124, UDK 33, Ključne reči: turizam, razvoj,stabilizacija, modeli uskladivanja,concept


  8. Stefanović, Vidoje 2005. Ljudski resursi i savremeni procesi u turizmu. Ekonomski pogledi 2:41–63 ISSN 1450-79-51 Ključne reči: ljudski resursi, turizam, procesi razvoja, budućnost, ograničenja


  9. Stefanović, Vidoje 2006. Inovativnost kao komponenta poslovne politike preduzeća. Poslovna politika 11:62–6 ISSN 0350-2236 UDK 001.895Ključne reči: inovativnost,poslovna politika, preduzeće, razvoj, troškovi.


  10. Stefanović, Vidoje 2006. Inovaciona politka u preduzeću kao faktor kreativnosti. Poslovna politika 9:34–7 ISSN 0350-2236 UDC-33 UDK 005.961:65.01 Ključne reči: inovacije, inovacina politika, kreativnost, preduzeće.


  11. Stefanović, Vidoje. 2006. Performance evaluation of the intelectual capital of touristic firm. Strategijski menadžment 3:96–102.  ISSN 0354-8414 Ključne reči: Performanse, evaluacija, intelektualni kapital, turističko preduzeće, kapacitet.


  12. Stefanović, Vidoje. I Radomir Ivanović 2006. Prirodni resursi – osnova razvoja turizma. Ecologica 12:155–59. Stručni rad, UDC: 502.34:379.831=861 ISSN 0354-3285 Klučne reči: prirodni resursi, turizam, prirodna osnova, javna dobra, tehnologija.


  13. Stefanović, Vidoje. 2006. Ljudski resursi – faktor konkurentnosti turistička privreda. Ekonomist 44(1):284–89.  ISSN 0013-3191 i 0354-5253, COBISS.SR-ID 741124, UDK 33 Ključne reči: ljudski resursi, konkurentnost, turističke privrede, sezonski rad, budućnost.


  14. Stefanović, Vidoje i Saša Kicošev. 2006. Menadžment održivog razvoja. Turizam 10:79–86.  ISSN 1450-6661 Ključne reči: menadžment, razvoj, održivi razvoj, turist, devastacija.


  15. Stefanović, Vidoje 2006. Turistički potrebe u politici razvoja turizma. Poslovna politika 5:36–9 ISSN 0350-2236 UDK 338.484 Ključne reči: turizam, turističke potrebe, politika razvoja, Maslov, motivacija.


  16.  Stefanović, Vidoje 2007. Kvantifikacija uticaja turizma na privredni razvoj kao deo turističke politike. Poslovna politika 3:42–7 ISSN 0350-2236 UDK 338.484 Ključne reči: turizam, uticaj, privredni razvoj, turistička plkitika, poslovna politika.


  17.  Stefanović, Vidoje i Slobodan Blagojević. 2009. Cene i životni ciklus turističkog proizvoda. Turizam 13:88–94 ISSN 1450-6661 Ključne reči: cene, životni ciklus, turistički proizvod, turistička destinacija, razvoj


  18.  Stefanović, Vidoje. 2009. Društveni značaj i održivi razvoj turizma. Ekonomika 6:79–86.  ISSN 0350-137X Pregledni članak UDK 338(497.1) Ključne reči: turizam, razvoj, društveni razvoj, održivi razvoj, zdravlje turista.


  19.  Stefanović, Vidoje i Živorad Gligorijević. “Ekonomika turizma kao naučna i nastavna disciplina.” Ekonomika 57, br. 3 (2011): 48–55. YUISSN 0350-137X UDK: 338(497:1) Pregledni članak, Ključne reči: ekonomska nauka, ekonomske naučne discipline, ekonomika turizma, predmet izučavanja, metodi istraživanja.


  20.  Stefanović Vidoje, «Tranziciona tranzicija tranzicije-neophodnost srpske ekonomije» , Ekonomski signali, vol.7, br.1(2012):57-69, ISSN 1452-4457, UDK 330.342, Pregledni rad, Katalogizacija: 33, COBISS.SR-ID 129429516, Ključne reči: tranzicija, privredni rast, promene. (Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  21.  Stefanović, Vidoje i Petar Golubović, « Ekonomska i demografska tranzicija kao uzrok depopulacije pograničnih područja»,  Ekonomski signali, vol.8, br. 1(2013):105-117, ISSN 1452-4457, UDK:314.17:33;330.314.1:314.18, Katalogizacija:33, COBISS.SR-ID 129429516. Ključne reči: tranzicija, ekonomija, demografija, pograničje

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Stefanović, Vidoje and Nataša Martić. 7-9.maja 2008. Human resources ability in tourism development function. In Tourism and hospitality industry, uredio Zoran Ivanović, 1045–054. Opatija: Fakultet za hotelski i turistički menadžment. Zbornik 2008.g. UDC 338.48:640.4.>(063)(086.8) ISBN 978-953-6198-64-1 Klučne reči: ljudski resursi, evaluacija, razvoj, kapacitet, ličnost


  2. Stefanović, Vidoje i Milica Began, 2013.g., Ecologization of Production as the Right to a healthy enviroment, u zborniku radova Enviromental and Material filow Management, Univerzitet u Brikenfeldu i Tehnički fakultet u Boru, Brikenfeld, (in pres), (Postoji naznaka da je radjeno u okviru projekta 179013)


  3. Stefanović, Vidoje. “Donja Ljubata (Bosilegrad).” U Selo u pograničju istočne i jugoistočne Srbije, priredili Dragoljub B. Đorđević, Đura Stevanović i Dragan Todorović, 23–28. Beograd: Službeni glasnik i Zavod za proučavanje sela, 2012. ISBN 978-86-87067-11-0, ISBN 978-86-519-1213-2; COBISS.SR-ID 192619020 (Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  4. Stefanović, Vidoje, i Zdravković, Danijela, «Osuđen na samoću:Jovan Slavev iz Barbaca(Trgovište)» u « Stariji ljudi u pograničju», priredile:Lela Milošević-Radulović, Jasmina Petrović i Ivana Ilić-Krstić, str.209-239, Beograd, Službeni glasnik, 2013.g., ISBN 978-86-519-1697-0 i ISBN 978-86-6055-040-0. COBISS.SR-ID 199786508. Katalogizacija 316.66-053.9(497.11)(082). ( Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  5. Stefanović, Vidoje, Tatjana Đekić i Slaviša Stamenković, « Analiza stanja životne sredine na Kosovu i Metohiji kao osnov za dalju zaštitu i unapređenje», u « Kulturno nasleđe Kosova i Metohije», str.917-927, Univerzitet u Prištini, 2013.g., ISBN978-86-6349-015-4.(FFUP), COBISS.SR ID202173196.,Katalogizacija:327(497.115)18/20(082): 323(497.115)18/20(082):316.4(407.115)18/20(082): 930.85(497.115)18/20(082),  UDK 314.117(=163.41)(497.115) i 1948/2051


  6. Stefanović, Vidoje. 23. decembra 2005. Transfer tehnologije – slučaj Srbija v.s. Srbija slučaj. U Transfer tehnologije za Evropsku Srbiju, str.275, uredio Slobodan Pokrajac, 241–48. Recenzent: prof.dr Djuro Koruga, Beograd: Mašinski fakultet u Beogradu. UDC 005. 591.6.(082) ISBN 86-7083-541-x COBISS.SR-ID 127703308 , Ključne reči: tehnologija, transfer, medjunarodna saradnja, Srbija, razvoj.


  7. Stefanović, Vidoje, 21-24. septembra 2005. Ekološki aspekti razvoja turizma. U Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, str.422, Uredio Nikola Aleksić, 247-53., Recenzent Rudolf Kastori, Ekološki pokret grada Novog Sada, UDK 502.22:711.4(082), ISBN 86-83177.24-6, COBISS.SR-ID 206384135, Ključne reči: ekologija, razvoj, turizam, «zeleni», životna sredina.


  8. Stefanović, Vidoje, 24-27. septembra2008., Continuos education of human resources in the function of health foodproduction. U Safe food, str.504, Uredio Nikola Aleksić, 401-06, Recenzent Rudolf Kastori, Ekološki pokret grada Novog Sada, ISBN 978-86-83177-35.6, COBISS.SR-ID 233780743, Ključne reči: obrazovanje, neprekidan proces, pojedinac, agrokompleks.


  9. Stefanović Vidoje, Gligorijević Živorad, juna 2010.g., Theores of Economic and Tourism Development Challenge of 21-st century, u The challenges of Economic –Science and Practice in the 21-st century, Recenzent:Ljiljana Stanković, Ekonomski fakultet, Niš, ISBN 978-86-6139-o19-7., UDC 330.34 i 338.48. Katalogizacija: 338.22(497.11)(082) i 338.124.4(100)(082) i 339.7(082), COBISS-SR.ID 181597964., str. 183-193. Ključne reči: ekonomska teroija, razvoj, turizam, izazovi.


  10. Stefanović, Vidoje, Tatjana Đekić i Slaviša Stamenković. “Improting environment in economy and technological development.” U Envitonmental protection of urban and suburban settlements, priredili Rudolf Kastori, Imre Kadar, Nikola Aleksić i Aleš Golja, 299–309. Novi Sad: Ekološki pokret grada Novog Sada, 2011. ISBN 978-86-83177-44-8 COBISS.SR-ID 266152199. Ključne reči: technology, ecologization, development, people, environment. Katalogizacija: 502.22/711.4(082).


  11. Stefanović, Vidoje, Miomir Stanković i Dejan Vasović. “SWOT analiza turističkih potencijala Stare Planine.” In Dependability and quality management, edited by Ljubiša Papić, 229–239. Čačak: Izdavački centar DQM, 2011. ISBN 978-86-86355-05-8 COBISS.SR-ID 184399116. UDK 658.56. Ključne reči: SWOT analiza, strategijski menadžment, Stara Planina, razvoj. Recenzija: da. Tip konferencije: Међународна. Organizator konferencije: DQM. Naziv konferencije: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću. Zemlja, mesto, vreme: Srbija, Beograd, 29. i 30. juna 2011. Godina izlaženja zbornika: 2011. (Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  12. Stefanović, Vidoje i Danijela Zdravković. „Demografske promene Negotina i društveni razvoj Negotinske krajine.“ U Stanovništvo jugoistočne Srbije: uticaj demografskih promena u jugoistočnoj Srbiji na društveni razvoj i bezbednost, priredio Ljubiša Mitrović, 351–372. Beograd i Niš: Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu i Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu, 2012. ISBN 978-86-7025-556-2 COBISS.SR-ID 195727884, UDK 316.334.52:314.83/497.11-11-Negotinska krajina. (Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  13. Stefanović Vidoje, Stanković Miomir i Vasović Dejan. « SWOT analysis of Niška Banja». U Life Cycle Engineering and Management, Priredili: Joseph Aronov(Russia) i Miomir Stanković, 162-170. Prijevor (Čačak), DQM, 2012. ISBN 978-86-86355-11-9,  COBISS.SR-ID 191735052. Katalogizacija: 005(o82) i 62(082), Ključne reči: Strategic management, SWOT analysis, Niška Banja, spa, development. (Postoji naznaka da je rađenou okviru projekta 179013)


  14. Stefanović, Vidoje, Stanković Miomir i Vasović Dejan, «SWOT analyzis of the tourism potential of Babušnica municipality», u Life Cycle Engineering and Management,, Priredili: Joseph Aronov(Russia) i Miomir Stanković, str.228-238, Prijevor (Čačak), DQM, 2013.g. ISBN 978-8686355-14-0, COBISS.SR-ID 199083788, Katalogizacija 005(0829 i 62(082). Ključne reči: ennvironment, SWOT analyzis, development, Babušnica. (Postoji naznaka da je radjeno u okviru projekta 179013)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Stefanović, Vidoje. 26-27. maja 2005. Ljudski resursi i savremeni procesi u turizmu. U Srbija i  savremeni procesi u Evropi, uredio Srboljub Stamenković, 703–13. Beograd: Geografski fakultet u Beogradu. Zbornik: 2005.g. UDC 91.(497.11.)(082) i 327.3(4)(082) ISBN 86-82657-54-6 COBISS.SR-ID 122768140 Ključne reči: ljudski resursi, turizam, svremenost, zapošljavanje, budućnost.


  2. Stefanović, Vidoje i Goran Jović. Juna 2005. Novo ekonomsko-statističko poimanje turizma u sistemu indikatora razvoja. U Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, uredio Zoran Arandjelović, 387–95. Niš: Ekonomski fakultet u Nišu. Zbornik 2005.g. ISBN 86-85099-11-0 Ključne reči: turizam,regioalni razvoj, statistika, ekonomija, potrošač.


  3. Stefanović, Vidoje i Ljiljana Dimitrijević. 20-21. oktobra 2005. Razvojni aspekti zaštite životne sredine – izazov obrazovanju. U Čovek i radna sredina, uredila Vesna Miltojević, 85–90. Niš: Fakultet zaštite na radu u Nišu. Zbornik 2005.g, 37.033:502/504(4)(082) i 371.3:502/504(4)(082), ISBN ISBN 86-80251-55-6, COBISS.SR-Id 125985036. Ključne reči: Razvoj, obrazovanje, životna sredina, tehnologija, proizvodnja.


  4. Stefanović, Vidoje i Dobrica Jovičić. 15-16 juna 2006. Turizam i zaštita životne sredine. U Ekonomski aspekti zaštite životne sredine, Uredio Dragan Spasić, 287–97. Niš: Fakultet zaštite na radu u Nišu. Zbornik 2006.g.UDC 502/504:33(082) i 331.45/46:33(082) ISBN 86-80261-69-6 COBISS.SR-ID 134375948 Ključne reči: Turizam, destinacija, životna sredina, zagadjivanje, prostorno-planske mere.


  5. Stefanović, Vidoje i Aleksandar Radivojević. Juna 2006. Sokobanja – pol razvoja turizma u Niško-sokobanjskoj turističkoj regiji. U Strukturne promene i demografska kretanja, uredio Zoran Aranđelović, 233–39. Niš: Ekonomski fakultet u Nišu. Zbornik 2006.g. ISBN 86-85099-30-7 Ključne reči: Sokobanja, razvoj, turizam, niško-sokobanjaska turistučka regija, pol razvoja.


  6. Stefanović, Vidoje.i Aleksandar Radivojević jun 2007. Demografski aspekti heterogenosti turističke tražnje. U Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, uredio Zoran Aranđelović 459–67. Niš: Ekonomski fakultet u Nišu.Zbornik 2007.g. ISBN 978-86-85099-48-9 Ključne reči: heterogenost tražnje, čovek, demografski faktori, platežna sposobnost, starosna struktura.


  7. Stefanović, Vidoje.i Nataša Martić 18-19 oktobra 2007. Sposobnost intelektualnog kapitala kao uslov pridruživanja EU. U Izazovi ekonomske nauke, uredio Ljiljana Stanković, 409–413. Niš: Ekonomski fakultet u Nišu. Zbornik: 2007.g. UDC 005.336.4:65.012.32 ISBN 978-86-85099-61-8 COBISS.SR-ID 145449740 Ključne reči: sposobnost, znanje, ocenjivanje, uspešnist, intelektualni capital


  8. Stefanović, Vidoje. Maj 2007. Strukture stanovništva i regionalni razvoj. U Prvi kongres srpskih geografa, uredila Marina Todorović, 413–20. Beograd: Srpsko geografsko društvo. Zbornik: 2007.g. Ključne reči: strukture stanovništva, regionalni razvoj, socijalna struktura, profesionalna struktura, polna struktura.


  9. Stefanović, Vidoje i Nedžad Azemović. 17-18. oktobra 2008. Knowledge as a condition of touristic complex competitivness. U Competitiveness in the Conditions of a global Economy, uredila Ljiljana Stanković, 221–31. Niš: Ekonomski fakultet u Nišu. Zbornik 2008.g. 338:339.137.2 (497.11)''1997-20010''(082) i 316.32(082) i 339.923(4)(o82) ISBN 978-86-85099-80-9 COBISS.SR-ID 156432396 Ključne reči: Znanje, teorija znanja, zastarevanje znanja, turistički kompleks, menadžment. UDC 001.101:330.34 i 338.48.:339.137.2


  10. Stefanović, Vidoje i Miroslav Milutinović. 20.juna 17-18.oktobra 2008. Marginalije na temu regionalnog razvoja u turizmu. U Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, uredio Zoran Aranđelović, 149–57. Niš: Ekonomski fakultet u Nišu. Zbornik 2008.g. 332.1 (497) (082) i 314 (497)(082)ISBN 978-86-85099-70-0 COBISS.SR-ID 149247500 Ključne reči: Regionalni razvoj, turizam, turistička valorizacija, turistička regija, regionalno planiranje.


  11. Stefanović, Vidoje i Gorica Bošković. 15-16. oktobra 2009. Innovative enterprise – For faste economic Crisis surpasing. U Challenge of the world economic crisis, uredila Ljiljana Stanković, 387–94. Niš: Ekonomski fakultet u Nišu. Zbornik 2009.g.UDC 330.526.33:338.124.4. ISBN 978-86-85099-98-4 COBISS.SR-ID 172252940 Ključne reči: Inovacije, preduzeće, kriza,inovativna strategija, modernizacija.


  12. Stefanović, Vidoje i Radomir Ivanović. 28-29 aprila 2009. Ekologizacija proizvodnje – način zaštite prirodne sredine. U Zaštita životne sredine, uredio Blagoje Nedeljković, 379–85. Kosovska Mitrovica: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini (sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici). Zbornik 2009.g. UDC 502/504(082) i 504.5:66(082) ISBN 978-86-80893-23-5 COBISS.SR-ID 158065164 Ključne reči: ekologija, okruženje, čovek, proizvodnja, životna sredina.


  13. Stefanović, Vidoje i Miroslav Milutinović. 4. aprila 2009. Tranzicija-nov odnos privrednog razvoja i turizma u Srbiji. U Insitucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, uredio Vlastimir Leković, 168–78. Kragujevac: Ekonomski fakultet u Kragujevcu. Zbornik 2009.g.UDC 338.1(497.11) i 330.34(497.11)''2001-2008.'' ISBN 978-86-6091-002-0 COBISS.SR-ID 172968972 Ključne reči: tranzicija, privredni razvoj, turizam, potrošnja turista, multipolikativni efekat.


  14. Stefanović, Vidoje i Živorad Gligorijević. 25. juna 2009. Uticaj antropocentirčnosti turizma na regionalni razvoj. U Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, uredio Zoran Aranđelović, 57–65. Niš: Ekonomski fakultet u Nišu. Zbornik 2009.g. 332.1(4-12)(082) i 314(4-12)(082) ISBN 978-86-85099-88-5 COBISS.SR-ID 167797004 Ključne reči: turizam, regionalni razvoj, antropocentričnost, turistička tražnja, segmentacija tražnje.


  15. Stefanović Vidoje, Azemović Nedžad, Tranzicioni aspketi razvoja ljudskih resursa u preduzeću, u Poslovna ekonomija u tranziciji, maj 2010.g., Recenzent: Bojan Dimitrijević, Univerzitet Educons, Novi Sad, ISBN 978-86-87785-20.5., UDC 339.9(082) i 338.2:339.13.025.88(082), Uz rad UDC 339.072:005.7, Katalogizacija: 330.11:316.4, Str. 91-101. Ključne reči: tranzicija, ljudski resursi, razvoj, preduzeće, kriza.


  16. Stefanović Vidoje, Demografski aspekti strategije razvoja, u Demografski tokovi i regionalni razvoj, juni 2010.g., Recenzent: Zoran Arandjelović, Ekonomski fakultet, Niš, ISBN 978-86-6139-008-1., Katalogizacija: 332.1(497)(082) i 314(497)(082), COBISS-SR-ID 175957772, Ključne reči:demografija, regionalni razvoj, strategija.


  17. Stefanović Vidoje, Radmilo Nikolić, Upravljanje graničnim troškovima, u Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, juni 2010.g., ISBN 978-86-80987-77-4., Ključne reči: granični troškovi, upravljanje, profit.


  18. Stefanović Vidoje, Nikolić Radmilo, Srpski menadžment u zagrljaju tranzicije, u Majska konferencija o strategijskom menadđžmentu, juni 2010.g., ISBN 978-86-80987-77-4., Ključne reči: menadžment, tranzicija, Srbija, restrukturiranje.


  19. Stefanović, Vidoje i Radmilo Nikolić. “Projekt menadžment investicionih ulaganja na Staroj Planini”. U O strategijskom menadžmenu, priredio Živan Živković i Aljaž Ule, 1004–1011. Bor: Tehnički fakultet – Odsek za menadžment, 2011. ISBN 978-86-80987-85-9. Ključne reči: projekat, projekt – menadžment, turizam, investiciona ulaganja, Stara Planina. Recenzija: da. Tip konferencije: Међународна. Organizator konferencije: Tehnički fakultet, Bor. Naziv konferencije: Majska konferencija o strategijskom menadžmentu. Zemlja, mesto, vreme: Srbija, Zaječar, 26-28 maja 2011. Godina izlaženja zbornika: 2011. (Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  20. Stefanović, Vidoje i Ninoslav Golubović. “Turistički potencijali opštine Knjaževac u regionalnom razvoju Srbije.” U Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, priredio Zoran Aranđelović, 237–253. Niš: Ekonomski fakultet, 2011. ISBN 978-86-6139-026-5 COBISS.SR-ID 184361996. UDK: 338.48:332.1(497.11Knjaževac). Katalogizacija 332.1(497)082 314(497)(082). Ključne reči: privredni razvoj, turistički razvoj, turistička regija, regionalni razvoj. Recenzija: da. Tip konferencije: Nacionalna sa međunarodnim učešćem. Organizator konferencije: Ekonomski fakultet u Nišu. Zemlja, mesto, vreme: Srbija, Niš, juni 2011. Godina izlaženja zbornika: 2011. (Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  21. Stefanović, Vidoje i Nedžad Azemović. “Održivi razvoj turizma na primeru Vlasinske Površi.” U Savremeni trendovi u Evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju, priredili Radovan Tomić i Danilo Tomić. Novi Sad: Visoka poslovna škola struktovnih studija, 2011. ISBN 978-86-7203-122-5 COBISS.SR-ID266906887.UDC338.48:502.131.1(497.11) Katalogizacija 339.923(4-672EU:497.11)(043.8). Ključne reči: održivi razvoj, turizam, Vlasinska površ, globalizacija, životna sredina. Recenzija: da. Tip konferencije: Nacionalna sa međunarodnim učešćem. Organizator konferencije: Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu. Zemlja, mesto, vreme: Srbija, Novi Sad, 27. oktobar 2011. Godina izlaženja zbornika: 2011. (Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  22. Stefanović Vidoje i Urošević Snežana, Ljudski resursi-faktor konkuretnosti turističke privrede. U Turizam:izazovi i mogućnosti, Priredio Slavoljub Vujović. Trebinje-Beograd, Ekonomski institut, 74-81, 2012.g. ISBN 978-86-7329-096-6. COBISS.SR-ID 193323788. Katalogizacija: 338.48(497)(082) Ključne reči: ljudski resursi, turizam, turistička privreda, kvalitet usluge, konkurentnost.


  23. Stefanović Vidoje i Nikolić Radmilo, «Menadžment kvaliteta turističkih usluga-primer Niška Banja», U O strategijskom menadžmentu, Priredili: Živan Živković i Ivan Mihajlović, 779-793, 2012.g., Bor, Tehnički fakultet, Rezenzija:da, ISBN 978-86-80987-96-5.(elektronsko izdanje), Ključne reči: turistička usluga, menadžment, kvalitet, Niška Banja.


  24. Stefanović Vidoje i Dragović Ranko. «Održivi razvoj turizma u funkciji regionalnog razvoja na primeru Vlasinske površi», U Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Priredio: Zoran Aranđelović, Niš, Ekonomski fakultet, 85-94, 2012.g. ISBN 978-86-6139-048-7. COBISS.SR-ID 191685388. UDK 338.48:332.1 Katalogizacija: 332.1(4-12)(082) i 314(4-12)(082) Ključne reči: održivi razvoj, turizam, regionalni razvoj, Vlasinska površ. (Postoji naznaka da je rađeno u okviru projekta 179013)


  25. Stefanović, Vidoje i Milica Began, « Prostor Timočke krajine u turističkoj ponudi Srbije», u Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Priredio: Zoran Arandjelović, Niš, Ekonomski fakultet, str.197-208, 2013.g. ISBN 978-86-6139-067-8., COBISS.SR-ID 198985740, UDK 338.48:332.1, Katalogizacija:332.1(14-12)(082) i 314(4-12)(082), Ključne reči: turistička ponuda, regionalni razvoj,Timočka krajina. (Postoji naznaka da je radjeno u okviru projekta 179013)


  26. Stefanović Vidoje et.all.»Stanje i zaštita zemljišta u okolini industrujske zone Smederevo» u Zaštita prostora i životne sredine, Geografski fakultet, Beograd, str. 367-373, 2013.g., ISBN 978-866283-006-7, COBISS.SR-ID 197579276, Katalogizacija: 502.1:711(082).

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 20 novembar 2014 16:25