Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.01.2014.

Vladan Pavlović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 6.11.1988.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matematički fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Fizika
 • Godina diplomiranja: 2012
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Категорија М21а:


     1. T. J. Proctor, K. E. Barr, B. Hanson, S. Martiel, V. Pavlović, A. Bullivant and V. M. Kendon


  Nonreversal and nonrepeating quantum walks, PHYSICAL REVIEW A89, 042332 (2014)


  10.1103/PhysRevA.89.042332 IF = 3.042


   


  Категорија М22:


     1. V. Pavlović, Lj. Stvanović


  Electromagnetically induced transparency in a spherical quantum dot with hydrogenic impurity in the external magneticfield, Superlattices and Microstructures 92 (2016) 10-23


  http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2016.02.003 IF = 2.117


     1. Lj. Stevanović, N. Filipović, V. Pavlović


  Optical properties of spherical quantum dot with on-center hydrogen impurity in magnetic field, Opt Quant Electron (2016) 48:231


  10.1007/s11082-016-0502-5 IF = 1.290  1. V. Pavlović, Lj. Stevanović


  Group velocity of light in a three level laddr-type spherical quantum dot with hydrogenic impurity,  Superlattices and Microstructures 100 (2016) 500-507


  http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2016.10.002 IF = 2.117


   


  Категорија М23:  1. V. Pavlović


  Electromagnetically induced transparency in a spherical quantum dot with hydrogenic impurity in a four level ladder configuration, Optik  127  (2016)  6351–6357


  http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2016.04.071 IF = 0.742

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Lj. Stevanović, V. Pavlović, MODELING THE ELECTROMAGNETICALLY INDUCED TRANSPARENCY IN SPHERICAL QUANTUM DOT WITH HYDROGENIC IMPURITY - The 3rd International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Lj. Stevanović, V. Pavlović, Confined hydrogen atom in the stationary electric field – 2nd National Conference on Electronic, Atomic, Molecular and Photonic Physics, Belgrade – Serbia, CEAMPP 2011

  2. Lj. Stevanović, V. Pavlović, М. Rančić, Properties of the F center based on the model of confined atomic system – 2nd National Conference on Electronic, Atomic, Molecular and Photonic Physics, Belgrade – Serbia, CEAMPP 2011

  3. Lj. Stevanović, V. Pavlović, M. Rančić, Off-Center Hydrogen Impurity In Spherical Quantum Dot In Electric Field – XVIII National Symposium on Condensed Matter Physics SFKM 2011

Poslednji put izmenjeno nedelja, 09 jul 2017 13:19