Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.04.2017.

Dragica Ilić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 31. 03. 1955
 • Mesto rođenja: Perutina
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1990
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ilić, D. (2006) Doprinos socijalne ekologije zaštiti čovekove životne sredine, Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju.ISBN 86-82695-35-9 COBISS.SR-ID 135657228

 • Knjige i udžbenici:

   Ilić, D., Markovič, M., (2010) Uvod u ekološko vaspitanje, Vranje: Aurora. ISBN 978-86-86067-36-4  COBISS.SR-ID 178068236

  Ilić, D., Marković, M., Ilić, B. (2013) Ekološko vaspitanje, Vranje: Aurora.ISBN 978-86-86067-57-9 COBISS.SR-ID 201610764

  Ilić, D. (2013) Socijalna ekologija za studente Učiteljskog fakulteta, Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju. ISBN 978-86-6301-007-9 COBISS.SR-ID 203293964

  Ilić, D., Ilić, B.(2016) Kvalitet života izbeglih i raseljenih lica, Sofia: ADA ISBN 978-954-92391-5-7

  Ilić, D., Ilić. B.(2016) Energija i zaštita životne sredine, Vranje: Aurora ISBN 978-86-96067-63-0 COBISS.SR-ID 227287564

  Ilić, D. (2013) Praktikum iz zaštite čovekove životne sredine za studente Učiteljskog fakulteta, Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju. ISBN 978-86-6301-001-7 COBISS.SR-ID 197837580

  Ilić, D. (2014) Praktikum iz ekološkog vaspitanja za studente osnovnih studija za vaspitače Učiteljskog fakulteta, Vranje:Učiteljski fakultet. ISBN 978-86-6301-017-8 COBISS.SR-ID 211995404

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Todorović, (sada Ilić), D. (1997) Uloga vaspitača u formiranju ekološke svesti kod dece, Zbornik radova "Viša škola za obrazovanjevaspitača", Negotin:Viša škola za obrazovanje vaspitača

  Todorović, (sada Ilić) D. (1998) Regionalni razvoj i ekološka svest, Zbornik radova "Strategija razvoja i procesi regionalne saradnje na Balkanu", Niš: Institut za sociološka istraživanja

  Todorović, (sada Ilić) D.(1999) Životna sredina i zdravlje stanovništva na Balkanu, Zbornik radova "Kultura, razvoj i saradnja na Balkanu", Niš: Filozofski fakultet.

  Todorović, (sada Ilić) D.,(2003) Značaj kvaliteta životne i radne sredine, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Vranju, Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju.

  Ilić, D. i drugi (2011) Značaj ekološke svesti studenata Učiteljskog fakulteta za zaštitu čovekove životne sredine, Godišnjak učiteljskog fakulteta, Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju.

  Ilić, D. (2012) Socio-ekološko vaspitanje učenika za izvođenje ekskurzije (ileta) u prirodi, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju.

  Ilić, D., Ilić, B. (2012) Doprinos studenata Učiteljskog fakulteta zaštiti čovekove životne sredine, Beograd: Srpska akademija obrazovanja" ISSN 1820-5461 COBISS.SR-ID 140963340 str. 311-319

  Ilić, D., i drugi (2013) Ekološko vaspitanje i obrazovanje dece u predškolskim ustanovama kroz igru, Zbornik radova, Pirot: Visoka škola strukovnih studija u Pirotu. ISBN 978-86-83729-18-0 str. 47-53

  Ilić, D., Ilić, B. (2013) Savremeno obrazovanje i ekološka svest omladine u oblasti zaštitete čovekove životne sredine, Tematski zbornik "Nauka i savremeni univerzitet 2", Niš: Filozofski fakultet u Nišu. ISBN 978-86-7379-301-6 COBISS.SR-ID 202540044 str. 33-44

  Marković, M., Ilić, D., Dimitrijević, S. ( 2013) Vrednosti, obrazovanje i društvo u jednom integrisanom pristupu, Zbornik radova, Pirot: Visoka škola strukovnih studija u Pirotu. ISBN 978-86-83729-18-0 

  Ilić, D., Dimitrijević, S.(2013) Književnost za decu i ekološko vaspitanje u predškolskom uzrastu, Godišnjak Učiteljskog fakulteta, Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju. ISSN 0354-5997 COBISS.SR-ID 174488844

  Ilić, B., Ilić, D. (2014) Uloga učitelja u zaštiti društveno-korisne radne sredine,Tematski zbornik 2, Vranje: UČiteljski fakultet u Vranju. ISBN 978-86-6301-011-6 COBISS.SR-ID 207648289

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Todorović, (sada Ilić) D., i drugi (2000) Ekocentrizam-osnova za oblikovanje nove ekološke etike, Međunarodni naučni skup - Ekologizacija ekonomsko-tehničkog razvoja -Imperativ XXI veka u organizaciji Instituta za kvalitet radne i životne sredine 1. Maj, Niš.

  Todorović, (sada Ilić) D., Đorđević, J. (2000) Značaj ekološke svesti za razvoj i primenu ekotehnologije, Međunarodni naučni skup - Ekologizacija ekonomsko-tehnološkog razvoja - Imperativ XXI veka u organizaciji Instituta za kvalitet radne i životne sredine 1. Maj, Niš.

   

  Todorović, (sada Ilić) D., (2003) Značaj socijalne ekologije za ljudsku delatnost, Međunarodni naučni skup, Vranje:Učiteljski fakultet u Vranju i Savez Pedagoških društava Srbije i Crne Gore.

  Todorović, (sada Ilić) D., Marković, M., (2005) Razvijanje ekološke svesti i zdravlje stanovništva, Međunarodni naučni skup, Ruralni razvoj i zaštita životne sredine, Vlasinski susreti 2005. Beograd: Zavod za Sociologiju razvoja sela.

  Todorović, (sada Ilić) D., Marković, M., (2005) Osnovni elementi ekološkog pristupa u predškolskim ustanovama, "Čovek i radna sredina, Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem", rad štampan u zborniku "Čovek i radna sredina", Niš: Fakultet zaštite na radu u Nišu. ISBN 86-80261-55-6  COBISS.SR-ID 125985036 str.391-397

  Ilić, D., Dimitrijević, S., (2007) Posledice NATO bombardovanja po sav živi svet i genocid nad srpskim narodom, Međunarodni naučni skup, Moskva: Ekonomsko-trgovinski univerzitet u Moskvi.

  Ilić, D., Markovič, M., (2007) Ekološka etika i njen uticaj na društveni razvoj i zaštitu životne sredine, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, "Ekoist 07, Ekološka istina", Sokobanja: Tehnički fakultet u Boru.ISBN 978-86-80987-51-4  COBISS.SR-ID 140297228 str. 465-468

  Ilić, D., Marković, M. (2007) Značaj ekološke svesti za razvoj seoskog turizma i zaštitu čovekove životne sredine, Turizam i ekologija, u susret šestoj ministarskoj konferenciji "Životna sredina za Evropu 2007" XMeđunarodna naučna konferencija Urbana ekologija, Niš: Ekološki fakultet International Assotiation for Urban Ecology, Ekoman.

  Dimitrijević, S., ilić, D. (2007) Mladi na selu i njihov odnos prema poljoprivredi kao profesiji,Međunarodni naučni skup, "Tradicionalno i savremeno u radu i životu ljudi na selu, Vlasotince: Zavod za proučavanje sela. ISBN 978-86-87067-00-4 COBISS.SR-ID 143023372

  Ilić, D., Marković, M., (2009) Uloga etike, morala i ekološke svesti u razvoju nauke i tehnologije, Peti međunarodni simpozijum, "Fakultet tehničkih nauka", Novi Sad: Centar za primenu nauke, tehnologije i informatike.

  Ilić, D., i drugi, (2009) Ekološko vaspitanje dece sa posebnim potrebama u osnovnoj školi, Stručno-naučni seminar sa međunarodnim učešćem, Zlatibor.

  Dimitrijević, S., Ilić, D., Marković, M.( 2010) Narkomanija kao društveni problem i društvena stvarnost, Međunarodni naučni skup "Vaspitač u 21. veku", Sokobanja: VIša škola za obrazovanje vaspitača u Aleksincu.

  Ilić, D., i drugi (2010) Pitanje opstanka nacionalnog vaspitanja u eri globalizacije, Naučni skup sa međunarodnim učešćem, rad štampan u tematskom zborniku "Mogućnost opstanka nacionalnog vaspitanja u vreme globalizacije", Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju.

  Ilić, D.(2011) Značaj ekološke svesti za razvoj ekološke kulture kod studenata Učiteljskog fakulteta, Naučni skup sa međunarodnim učešćem, "Škola u prirodi kao faktor socijalizacije i mogućnost suzbijanja nasilja u školi". Rad odštampan u istoimenom tematskom zborniku, Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Todorović, (sada Ilić) D. (2001) Uloga svesti u zaštiti čovekove sredine, Naučni skup "Ekološka svest i ekološko obrazovanje dece i omladine", rad štampan u istoimenom zborniku, Šabac: Viša škola za obrazovanjw vaspitača.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 24 april 2017 10:57